Uyum Portalı

Hedefimiz etik ilkeler ve uyum konusunda sektörde önde gelen, saygın bir kültür oluşturarak ACWA Power için rekabet üstünlüğü yaratmaktır.

İş Ahlakı ve Etik Kuralları Kılavuzumuza ilişkin tüm ihlalleri, Uyum Hattı aracılığıyla güvenle bildirebilirsiniz.

EthicsPoint (EP), 1999 yılında kurulmuştur ve 2400'ün üzerinde şirket tarafından genel yönetim, risk ve uyum çabalarının önemli bir bileşeni olarak EP telefon hattı, web tabanlı bildirim ve vaka yönetimi hizmetleri kullanılmaktadır.

2012 ACFE Report to the Nations raporuna göre, ihbarlar çalışmamızda en yaygın biçimde kullanılan tespit yöntemi olmuştur ve diğer tespit yöntemlerine kıyasla yaklaşık üç kat daha fazla yolsuzluk vakasını yakalamamıza katkıda bulunmuştur. Yolsuzluk vakalarının ihbarla tespit edilebilme ihtimali, diğer yöntemlere göre daha yüksektir.

Web sitesi: www.complianceline.ethicspoint.com

Dünya genelinde: +1-503-597-4327 (Yerel ücretsiz hatlar için lütfen yukarıda adı geçen web sitesini kontrol edin)